Josef Tesař
Datum narození
11.12.1898
Životopis
Malíř a grafik, narodil se v Praze - Bubenči. Studoval v Praze umělecko-průmyslovou školu, poté AVU (1920-1924 u Nechleby a Švabinského).V roce 1923 podnikl studijní cestu po Německu. Byl činný zejména jaké portrétista. Mimoto se zabýval užitkovou grafikou, maloval krajiny, navrhoval divadelní výpravy a expozice na výstavách. Účastnil se soutěže na dluhopis "Půjčky práce" (1935, 3. cena).

Zdroj: Toman,Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. 2. L - Ž. Ostrava, Chagall 1993.
Inscenátor
Chopiniana premiéra SEZONA 1948/1949 - Scéna