František Turinský
Datum narození
06.01.1797
Datum úmrtí
04.09.1852
Životopis
Autor knižních dramat, dramatických zlomků a divadelních her, romantických a příležitostných básní. Narozen v Poděbradech, zemřel v Praze. V literatuře bývají uváděna různá data narození. Po prvním vzdělání v rodišti odešel na gymnaziální studia do Prahy, kde setrval (s výjimkou krátkého pobytu ve Vídni 1816) i na tzv. filozofii a na právnické fakultě (absolutorium 1822). V době studií se stýkal s okruhem vlasteneckých literátů a hlavně s V. K. Klicperou, s nímž organizoval ochotnická představení mimo Prahu (zejména Poděbrady, Chlumec, Nymburk). Po krátké praxi v pražské advokátní kanceláři a po složení předepsaných zkoušek působil jako soudní úředník v Libochovicích, Mikulově (1826–1837), Žďáru (1837–1846) a opět v Libochovicích. Od 1849 okresní soudce na Křivoklátě. Pohřben v Pouchově u Hradce Králové, nápis na náhrobek složil přítel V. K. Klicpera.
Je autorem titulů
Angelina (Činohra)