A. Jaroslav Urban
Datum narození
23.10.1899
Datum úmrtí
04.03.1962
Životopis
Narozen v Bylanech (u Českého Brodu), zemřel v Praze. 1917 maturoval na Českoslovanské obchodní akademii. Po skončení studií pracoval jako úředník (mj. na Staroměstské radnici). Koncem 1924 odjel do Austrálie, kde se protloukal jako zlatokop i dělník v buši a psal články do českých novin a časopisů. Po návratu se 1927 stal spolupracovníkem pražské redakce Lidových novin, zejména jejich sportovní rubriky, 1927-1937 působil zároveň i v redakci Národní politiky. V této době hojně cestoval po Evropě, 1935 navštívil jako filmový referent Lidových novin Spojené státy (Hollywood). 1937 pracoval jako filmový dramaturg u společnosti Lucerna-film, psal filmové scénáře a kritiky. 1939 byl zvolen jednatelem Syndikátu čes. spisovatelů, poté se natrvalo vrátil k novinářské práci. Po 1945 byl redaktorem Práva lidu, od 1948 až do své náhlé smrti redaktorem časopisu Svět v obrazech. Prozaik, veseloherní dramatik, překladatel z angličtiny, sportovní a filmový publicista.
Je autorem titulů