Zdeněk Vančura
Datum narození
11.01.1903
Datum úmrtí
05.05.1974
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Překladatel z angličtiny, historik anglické a americké literatury, literární kritik. R. 1921 maturoval na reálném gymnáziu, poté studoval na pražské filozofické fakultě obory bohemistika, romanistika a anglistika. Po dokončení získal stipendium Rockfellerovy nadace v USA, která mu 1927–1928 umožnila studium na několika amerických univerzitách. Po návratu domů působil v Praze na Československé obchodní akademii; r. 1932 se stal lektorem a r. 1937 soukromým docentem na Vysoké škole obchodní, po uzavření vysokých škol r. 1939 se vrátil na obchodní akademii.
Za svého pedagogického působení připravil řadu jazykových učebnic a příruček. Počátkem r. 1946 byl jmenován profesorem anglické a americké literatury na pražské filozofické fakultě; od r. 1950 působil jako vedoucí katedry anglistiky a germanistiky, od r. 1962 byl interním vedoucím Kabinetu pro moderní filologii ČSAV, r. 1963 se stal ředitelem Ústavu jazyků a literatur, kde působil až do odchodu do penze r. 1970.
Textové a hudební úpravy
Vždyť jsme jen jednou na světě premiéra SEZONA 1937/1938 - Překlad
Parnell premiéra SEZONA 1939/1940 - Překlad