Pavel Josef Vejvanovský
Životopis
Český hudební skladatel. Narodil se kolem r. 1640, pravděpodobně v Hlučíně nebo v Hukvaldech , zemřel 22. 6. 1693 v Kroměříži. Studoval na jezuitské latinské škole v Opavě (1656-1660). Roku 1664 se stal jako polní trubač členem zámecké kapely olomouckého biskupa K. Lichtenšteina-Kastelkorna v Kromeříži. Nedosáhl služebního titulu kapelníka, přesto po Biberově odchodu (1670) byl vedoucím zámecké kapely. Za Vejvanovského působení si hudební život v Kroměříži uchovával nadále vysokou interpretační a repertoárovou úroveň. Vejvanovský zajížděl do Vídně, kde pro svou kapelu pořizoval kopie skladeb evropských mistrů. V kroměřížském zámeckém hudebním archivu se zachovalo kolem padesáti Vejvanovského chrámových skladeb, Vykazují znaky vyspělého barokního stylu benátského směru. Vejvanovský v instrumentaci dovedně zachází se smyčci, z dechových nástrojů používá flétny, hoboje, fagoty a pozouny. V harmonii se opírá o basso continuo, střídá starší modalitu s novým durově-mollovým systémem. V melodice Vejvanovského suit se objevují prvky blízké moravské folklorní nápěvnosti. Hudba moravského barokního maestra tím dosahuje výrazové svěžesti a invenční osobitosti.