Bohumil Vendler
Datum narození
16.06.1865
Datum úmrtí
26.01.1948
Životopis
Český skladatel, narodil se v Rokycanech, zemřel v Praze. Otec Hynek V. (1835-1903) byl hercem Kramuelovy společnosti, potom hostinským v Mělníku (od r. 1874), kde založil Sokol a ochotnickou jednotu. Tam chodil B. V. do obecné a měšťanské školy, učil se na housle a klavír , pomáhal otci v živnosti, zpíval v pěveckém spolku a brzy se pokoušel o skladbu. Studoval v Praze varhanickou školu (1885-87), klavír u Libenského, skladbu u Z. Fibicha (1887-90), zpíval v Hlaholu pod Knittlem. Skromný existenční základ mu dávalo takřka celý život soukromé vyučování klavíru, hudební teorie a zpěvu . Byl sbormistrem Pěveckého spolku pražských typografů, hlavně pak smíchovského Lukese, pomáhal Knittlovi v Hlaholu. Dirigoval Akademický orchestr (1900-10), jenž se tehdy rozšířil o pěvecký sbor a přetvořil se v Hudební jednotu pražských vysokých škol. Řídil kůr u Sv. Jakuba (1910-20) a vyučoval zpěv na středních školách. Ve své dosti rozsáhlé tvorbě - něco přes 50 číslovaných prací - navazuje na velké zjevy zakladatelské generace, ale snaží se také vyrovnat i s novou vrstvou, především ranou tvorbou Novákovou. Největší a nejtrvalejší byl jeho úspěch ve sborech.
Je autorem titulů
Jen jedinkrát (Koncert)
V růžích sen (Koncert)
Textové a hudební úpravy
Krakonoš premiéra SEZONA 1909/1910 - Hudba
Krakonoš premiéra SEZONA 1916/1917 - Hudba
Inscenátor
Husitská (Akademický orchestr) premiéra SEZONA 1903/1904 - Dirigent