Jan Vladislav
Datum narození
15.01.1923
Datum úmrtí
03.03.2009
Životopis
Narozen v Hlohovci (Slovensko), zemřel v Praze. Vlastním jménem Ladislav Bambásek. Mládí prožil v Novém Mestě nad Váhom, maturoval v Poličce (1942). Studia na jazykové škole v Praze uzavřel 1944 zkouškou učitelské způsobilosti; do konce války byl zaměstnán v knihovně pražské Ústřední zemědělské akademie. V květnu 1945 se zapsal ke studiu srovnávacích dějin literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na podzim téhož roku získal stipendium francouzské vlády a strávil dva semestry na univerzitě v Grenoblu. Po návratu (1946) pracoval při studiu jako redaktor v nakladatelství V.Šmidt a krátce také na ministerstvu informací. 1948 byl z univerzity z politických důvodů vyloučen a studium mohl dokončit až 1969 doktorátem. 1969-1970 šéfredaktor časopisu Světová literatura. V prosinci 1976 se stal signatářem Charty 77; od února 1981, kdy byl donucen opustit ČSSR, žil ve Francii. V březnu 1986 spoluzaložil Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, které sídlilo v Scheinfeldu. Po 1989 se soustředil především na kompletaci vlastního básnického a esejistického díla. Překládal z němčiny, angličtiny, italštiny, ruštiny, ukrajinštiny, rumunštiny a slovenštiny, psal též hry pro děti.
Textové a hudební úpravy
Smrt obchodního cestujícího premiéra SEZONA 1958/1959 - Překlad
Šest postav hledá autora premiéra SEZONA 1965/1966 - Překlad
Vějíř premiéra SEZONA 1971/1972 - Překlad