Bartoš Vlček
Datum narození
22.10.1897
Datum úmrtí
07.01.1926
Životopis
Narozen v obci Růžďka (u Vsetína), zemřel v Brně. Pokřtěn Bartoloměj Metoděj. Studoval na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1908-1912) a na katolickém učitelském ústavu v Praze (1912-1915), maturoval 1915 na učitelském ústavu ve Svatém Janu (pod Skalou) u Berouna. Za první světové války byl 1916 na italské frontě těžce raněn, na konci 1917 absolvoval důstojnický kurz ve Vídni a byl znovu odvelen na italskou frontu. Podnikl několik cest do Itálie a Jugoslávie a pobýval častěji na Slovensku. 1919-1925 byl učitelem v Lipníku nad Bečvou. V této době rozvinul intenzivní literární a kulturní činnost: přispíval do četných novin a časopisů regionálních i pražských, navázal osobní i písemný kontakt s řadou generačních druhů (J.Wolker, L.Blatný, F.Götz aj., ze starších zejména V.Martínek a J.Mahen), s nimiž 1921 založil moravskou Literární skupinu a časopis Host. Uplatnil se též jako dobrý propagátor česko-italských literárních styků. Básník, prozaik a kritik wolkrovské generace, překladatel z italštiny.
Je autorem titulů
Učeň (Činohra)