Jindřich Vodák
Datum narození
08.11.1867
Datum úmrtí
10.04.1940
Životopis
Narozen v Lysé nad Labem, zemřel v Praze. Mylně bývá uváděno datum narození 7.11. Studoval v Praze na gymnáziu (maturoval 1887) a na filozofické fakultě češtinu, francouzštinu (1887-1891). Poté pracoval do 1894 jako člen redakce Ottova slovníku naučného (pro obor románských literatur) a autor hesel. 1894-1899 působil jako středoškolský učitel v různých městech, poté 1899-1919 jako profesor na žižkovské reálce. Od 1920 byl odborovým radou na ministerstvu školství a národní osvěty, kde vedl literární a divadelní oddělení. Zasloužil se o budování hereckého školství, pro něž sestavil i učební plány. Byl členem přípravného výboru Dramatického svazu, ve 20.letech členem ustavující komise Tylovy společnosti, která měla koordinovat divadelněvědnou práci. 1928 odešel do důchodu, na ministerstvu však setrval jako referent osvětového odboru. Divadelními a literárními kritikami přispíval do Literárních listů, Rozhledů, Času, Lidových novin, Jeviště aj., od 1924 byl kulturním referentem Českého slova. Podílel se na založení časopisu Novina (s F.X.Šaldou a J.S.Macharem), který vycházel od 1908. Divadelní a literární kritik, esejista, překladatel.