Boleslav Vomáčka
Datum narození
26.06.1887
Datum úmrtí
01.03.1965
Životopis
Český hudební skladatel, hudební kritik a organizátor hudebního života. Narodil se v Mladé Boleslavi, zemřel v Praze. V roce 1913 absolvoval studium práv na UK v Praze, 1906-09 studoval na pražské konzervatoři (varhany), 1909-10 na mistrovské škole (skladbu u V. Nováka). Směřoval k expresionismu, ve 20. a 30. letech se však vrátil k tradičnějšímu výrazu, charakterizovanému lyrismem. Autor zvláště mužských sborů (Topičovy oči, 1924-27; SOS, 1927; Balada o snu, 1933; cykly Z temna, 1911 a 1917; Výkřiky, 1918), kantát (Mládí, 1914-16; Živí mrtvým, 1927-28; Strážce majáku, 1931-33), oper Vodník, 1934-37; Boleslav I., 1953-55, Čekanky, 1939), písňových cyklů s orchestrem, klavírních cyklů a jiných děl.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Boleslav I. premiéra SEZONA 1956/1957 - Autor libreta
Fotogalerie
Boleslav I. - 08.03.1957, Gleich, Pujman, Haken, Stříška, Vomáčka (skladatel), Kočí, Dobrá, Škvor
Foto: Jaromír Svoboda