Pavel Vranický
Životopis
Český skladatel, houslista a dirigent moravského původu. Narodil se 30.12. 1756 v Nové Říši, zemřel 26.9. 1808 ve Vídni. Základy v hudbě získal v latinské škole premonstrátského kláštěra v Nové Říši. Po studiích v Jihlavě (1770) a v Olomouci odešel roku 1776 do Vídně. Zanechal studia teologie, věnoval se zcela hudbě. V teorii byl žákem J. M. Krause. Jako vynikající houslista byl kolem roku 1780 přijat do kapely hraběte M. Esterházyho v Eisenstadtu, kde se stýkal J. Haydnem. Roku 1785 nastoupil jako dirigent ve vídeňském Burgtheatru.Kolem roku 1790 převzal místo ředitele dvorního operního orchestru. S V. Jírovcem se od roku 1805 střídal v dirigování vídeňských šlechtických koncertů pro milovníky hudby. Dirigentské výkony Vranického oceňoval J. Haydn, který mu svěřil provedení Stvoření, Beethoven provedení své první symfonie. Působení na divadlech přivedlo Vranického ke kompozici oper a baletů. Složil první singspiel na romantický námět Oberon ,král skřítků (1789), který slavil úspěch ještě za jeho života na mnoha evropských scénách. Skládal v haydnovsko-mozartovském stylu, kromě symfonií a oper klavírní sonáty, kolem 60 smyčcových kvartetů a jiné komorní skladby.
Je autorem titulů
Oberon (Opera)