Mihail Tchernaev
Životopis
Někdo má jeho jméno spojeno s architekturou a malířstvím, jiný s výtvarnými návrhy divadelních scén a kostýmů. Jeho umělecké aktivity však jsou ještě širší - věnuje se i režii, poezii a v řadě výtvarných oborů působí i jako pedagog. Nejvhodnější charakteristika jeho umělecké činnosti tedy zní: multitalent. Narodil se v bulharské Sofii (1946). Již dlouho před pádem železné opony ale pracoval na obou stranách této hranice. Počátkem 90. let vytvořil v Praze scénografii k původnímu muzikálu Pěna dní. Záhy nato získal v Hamburku významné ocenění za návrh starodávného jarmarku pro Hansa-Park. Ve Varšavě a v Praze je jeho jméno spojeno s inscenacemi Modrý pták z pera vlámského avantgardního dramatika a básníka Maurice Maeterlincka. V roce 1994 vytvořil návrh scény k české premiéře muzikálu Jesus Christ Superstar v Divadle Spirála. Dlouhá léta žije a působí v německém Mnichově. Pro tamní Národní divadlo vytvořil scénický návrh k opeře Richarda Strausse Daphne, k téže opeře navrhl scénu i pro milánskou La Scallu. Pro velkolepou open-air inscenaci opery Carla Orffa Carmina Burana navrhl nejen scénu a kostýmy, nýbrž i speciální multifunkční jeviště, na jehož konstrukci sám dohlížel. Pro hotel Maritim v Bad Wildungen vytvořil fresky pro grandiosní kopuli Knížete Karla. Cizí mu nejsou ani nová média. Pro slavnostní vysílání Eurovize při příležitosti přijetí deseti nových členských států v roce 2004 vytvářely jeho obrazy v počítačové animaci velkolepé scénické kulisy tohoto pořadu.
Inscenátor
Mauglí - vyprávění Matky džungle premiéra SEZONA 1995/1996 - Scéna, Kostýmy