Jan Wenig
Datum narození
23.06.1905
Datum úmrtí
20.03.1979
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Roku 1924 maturoval na reálném gymnáziu v Praze, poté studoval na pražské filozofické fakultě srovnávací dějiny literatur a dějiny divadla (1930 promoce). V letech 1931–1933 pracoval jako knihovník v Národní (Univerzitní) knihovně v Praze, 1934–1937 jako redaktor Orbisu. V letech 1937–1966 vystřídal několik redakcí pražského rozhlasu, zasloužil se o budování rozhlasového archivu, v němž pracoval od r. 1951. Spolupracoval s řadou novin (Svobodné slovo, Lidová demokracie aj.) i časopisů (Salon, Film a doba aj.). Je autorem dívčích a dobrodružných románů pro mládež, kulturně naučných knih a článků o Praze, působil jako kulturní publicista, divadelní a filmový referent.
Syn spisovatele Adolfa Weniga, bratr výtvarníka Adolfa Weniga ml.
Textové a hudební úpravy
Balada o lásce premiéra SEZONA 1961/1962 - Autor libreta