Ernst Wichert
Je autorem titulů
Krok s cesty (Činohra)