Jan Zábrana
Datum narození
04.06.1931
Datum úmrtí
03.09.1984
Životopis
Narozen v Herálci (u Humpolce), zemřel v Praze. Některé prameny uvádějí datum úmrtí 4.9. Obecnou školu a reálné gymnázium vychodil v Humpolci. Po maturitě (1950) chtěl studovat klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, z kádrových důvodů však nebyl přijat. Jako náhradu si proto od podzimu 1950 zvolil Římskokatolickou cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze; po čtyřech semestrech nuceně přešel na externí studium, ale i z něho byl v červenci 1952 vyškrtnut. 1952-1953 se učil zámečníkem, 1953-1954 pracoval jako brusič. Koncem 1955 byl přijat za člena Kruhu překladatelů a začal se živit jako překladatel z povolání. Zaměřil se především na ruskou, anglickou a americkou prózu a poezii, k řadě svých překladů připojil esejistické komentáře. Psal básně i prózu; význačnou částí jeho tvorby jsou též deníkové záznamy. Pohřben na hřbitově ve čtvrti Kluk (UHS, 9-10), Poděbrady.
Textové a hudební úpravy
Marija (Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc) premiéra SEZONA 1965/1966 - Překlad
Západ slunce premiéra SEZONA 1965/1966 - Překlad
Poslední premiéra SEZONA 1966/1967 - Překlad