Adolf Zábranský
Datum narození
29.11.1909
Datum úmrtí
09.08.1981
Životopis
Český malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se v Rybí, zemřel v Praze. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se knižní ilustrací, malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY.

Kresba je základním prvkem Zábranského výtvarného názoru. V raném období koloroval akvarelem a dovedl se precizně vypořádat s obsahovou stránkou knihy. Ať jde o náměty historické, divadelní (1940) či krajové (1939–42). Ilustrace světa dětství jsou nejvýznamnější složkou tvorby pro děti. Text je vždy v souladu s ilustračním pojetím. Významné ilustrace pohádek z let 1946–49 a poezie pro děti (zejména autorů J. V. Sládka, J. Čareka a F. Hrubína). Mnohé knihy přeloženy do desítek světových jazyků (např. Do kola (1950) a Zlatá brána otevřená (1963). Vrcholem Zábranského ilustrační tvorby jsou pak ilustrace pohádek B. Němcové, na kterých pracoval 15 let a jejichž vydání se již nedožil. Vyšly v nakladatelství Albatros v roce 1982. Mimo knižní ilustrace se zejména po roce 1950 zabýval plakátovou tvorbou a návrhy na sgrafita monumentální dekorativní povahy, které obsahují prvky socialistického realismu. Od roku 1942 byl členem SVU Mánes. Svou tvorbou je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, Středočeské galerie, Oblastní galerie v Liberci, Západočeské galerii v Plzni a jinde. Samostatně vystavoval během svého života v Praze (1943, 1978, 1980), Ostravě (1963), posmrtně měl samostatné výstavy např. v: Liberci (1982), Novém Jičíně (1985, 1989), Praze (1984, 1989), Karlovy Vary (1986), Ostrava (1986) aj.

Pohřben je na Vyšehradském hřbitově v Praze (odd. 5, hrob č. 107).
Inscenátor
Šibalství Skapinova premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Šibalství Skapinova premiéra SEZONA 1949/1950 - Scéna