Bohuslav Matěj Černohorský
Životopis
Český skladatel, varhaník a pedagog. V Itálii nazývaný "PadreBoemo". Narodil se 16.2. 1684 v Nymburku, zemřel 1.7.1742 ve Štýrském Hradci. Syn kantora a varhaníka. V letech 1700-1702 studoval filozofii na pražské univerzitě. Když roku 1702 dosáhl hodnosti bakaláře, přestoupil k minoritům při chrámu sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Roku 1704 byl přijat do řádu, roku 1708 vysvěcen na kněze. V letech 1710-1715 působil jako první varhaník v Assisi v bazilice sv. Františka. Z Assisi odešel Černohorský do Padovy jako třetí varhaník v řádové bazilice sv. Antonína, zvané Il Santo. Po návratu do Prahy mu byla za "vynikající výsledky v hudbě" udělena hodnost magistra teologie. Do dvacátých let spadá jeho učitelská činnost. Černohorský byl vynikající varhaník. Pro svůj nástroj skládal fugy a toccaty. K vrcholným jeho skladbám a české polyfonie vůbec se řadí ofertorium Laudetur Jesus Christus pro soprán, alt, tenor a bas s doprovodem houslí, dvou viol, violonu a varhan (1729), které mu vyneslo přídomek "český Bach". Četné rukopisy Černohorského skladeb podlehly zkáze za zhoubného požáru svatojakubského chrámu v Praze roku 1754. I z torza díla se Černohorský jeví jako ojedinělá skladatelská osobnost českého vrcholného baroka.
Je autorem titulů
Toccata C dur (Koncert)
Textové a hudební úpravy