Jindřich Černý
Datum narození
20.06.1930
Datum úmrtí
20.10.2020
Životopis
Divadelní kritik a historik, editor a překladatel. Narozen v Čáslavi, zemřel v Praze. Po maturitě v Čáslavi studoval divadelní a literární vědu na Filozofické fakultě UK a divadelní vědu na AMU. V letech 1954–1960 spolupracoval s různými kulturními institucemi jako bibliograf a lektor, 1960–1969 jako redaktor, později vedoucí redaktor divadelní redakce DILIA. V letech 1969–1971 byl na studijním pobytu v kabinetu pro studium divadla při Ústavu pro českou literaturu ČSAV. V letech 1971–1973 externě spolupracoval na dokumentačních, překladatelských a bibliografických úkolech. Od r. 1973 byl nočním hlídačem.

Podílel se na vydávání divadelních her (doslovy, překlady, edice), rozhlasových úpravách a dramatizacích, studijních edicích DILIA, divadelních bibliografiích aj. Od 18. 5. 1977 pracoval v Národním divadle jako samostatný dokumentátor v archivu, od 1. 3. 1984 jako vedoucí tiskového oddělení, od 16. 12. 1985 jako odborný redaktor a od 1. 1. 1990 jako vedoucí propagace. Od 1. 1. 1991 do 31. 3. 1991 byl pracovníkem Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV, 1. 4. 1991 byl jmenován ředitelem Národního divadla. K 31. 12. 1993 podal demisi a k 28. 2. 1994 byl ukončen jeho pracovní poměr v ND na jeho vlastní žádost. V roce 2008 se stal laureátem Ceny F. X. Šaldy za mimořádný počin v oblasti umělecké kritiky. Ocenění získal za knihu Divadlo a společnost 1945–1955.
Vedoucí funkce v ND
Ředitel (SEZONA 1990/1991)
Ředitel (SEZONA 1991/1992)
Ředitel (SEZONA 1992/1993)
Ředitel (SEZONA 1993/1994)
Fotogalerie
Don Giovanni - gala představení: 1.12.1991, Jindřich Černý, David Radok
Foto: Oldřich Pernica
Hrabě Kolowrat - Krakovský, Jindřich Černý - ředitel ND
Foto: Hana Smejkalová
Hrabě Kolowrat - Krakovský, Jindřich Černý - ředitel ND
Foto: Hana Smejkalová
Jindřich Černý
Foto: Oldřich Pernica
Jindřich Černý
Foto: Oldřich Pernica