Dana Zámečníková
Datum narození
24.03.1945
Životopis
Architektka a sklářská výtvarnice, narozena v Praze. Vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze (1962-1968) a VŠUP scénografii u Josefa Svobody (1969-1972). Od pol. 60. let působila jako hostující pedagog na univerzitách a sklářských učilištích v USA, Velké Británii, Japonsku a Austrálii. Po studiích se krátce věnovala architektuře a od závěru 70. let se soustředila na sklářskou tvorbu. V ní je patrné její vidění světa jako divadla s expresivními a emotivními scénami. Výjevy plné dynamického dění zachycuje polotransparentní malbou a jinými sklářskými technikami na skleněné tabule, které řadí za sebou a výjevy tak rozkládá do prostorových plánů. Postupně rozměry děl zvětšuje, nechává výjevy přesahovat z orámování , doplňuje je drobnými předměty. Její tvorba se hned zpočátku setkala s mimořádným ohlasem v zahraničí. Byla vyzvána jako jedna ze sedmi světových sklářských umělců , aby vytvořila dílo Theatrum mundi pro jedno z atrií novostavby předního sklářského muzea v Cor-ningu v USA (1993).

Zdroj: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. N - Ž. P., Academia 1995.
Inscenátor
Amfitryon premiéra SEZONA 1972/1973 - Scéna