Alexander Zemlinsky
Datum narození
14.10.1871
Datum úmrtí
15.03.1942
Další používaná jména
Alexandr Zemlinský
Životopis
Rakouský, skladatel, dirigent a pedagog. Narodil se ve Vídni, zemřel v Larchmontu. Jeho rod pocházel z Polska. Studoval na vídeňské konzervatoři a v roce 1899 začal dirigentskou dráhu ve Vídni, v letech 1904–1911 byl kapelníkem ve vídeňské Volksoper, v sezoně 1907/1908 zastupoval v Dvorní opeře G. Mahlera. Nejvýznamnější bylo Zemlinského působení v Praze v letech 1911–1927. Jako šéf Německého divadla svými interpretacemi oper W. A. Mozarta, R. Wagnera, R. Strausse, G. Verdiho aj. vytvořil v této konkurenční scéně pražského Národního divadla velkou éru. Na sklonku pražského působení věnoval Zemlinsky pozornost i české opeře (Smetana, Janáček).

Pedagogickou a organizační činnost rozvinul jako profesor mistrovské třídy skladby a první rektor Německé hudební akademie v Praze (1920–1927). V roce 1927 odešel do Berlína, ohrožován rasovým pronásledováním se vrátil do Vídně, odkud však v roce 1938 odešel z týchž důvodů do USA. Jako skladatel navázal Zemlinsky na A. Brucknera a G. Mahlera. Zemlinského stylová východiska byla pozdně romantická, základní tón jeho hudby lyrický. K charakteristickým dílům jeho kompozičního umění se řadí Lyrische Symphonie pro soprán, baryton a orchestr (1923) a početná skupina klavírních písní. Složil 8 oper (Šaty dělají člověka, Trpaslík, Křídový kruh aj.), je autorem 4 smyčcových kvartetů (1896–1935) a dalších komorních skladeb.
Textové a hudební úpravy
Florentinská tragédie (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Autor libreta
Florentinská tragédie premiéra SEZONA 1991/1992 - Autor libreta
Inscenátor
Tannhäuser premiéra SEZONA 1927/1928 - Dirigent
Fotogalerie
Alexander Zemlinsky; litografie Emila Orlika (kolem r. 1920)
Zemlinsky, Alexander (SOP)
Zemlinsky, Alexander (SOP)
Zemlinsky, Alexander (SOP)
Zemlinsky, Alexander (vpravo) a Arnold Schönberg v době pražské premiéry Očekávání, 1924 (SOP)
Zemlinsky, Alexander a Arnold Schönberg na karikatuře při studiu opery Očekávání, Praha 1924 (SOP)
Zemlinsky, Alexander na karikatuře B. F. Dolbina (SOP)
Zemlinsky, Alexander na karikatuře R. Herrmanna (SOP)
Zemlinsky, Alexander na kresbě Emila Orlika (SOP)