František Fröhlich
Datum narození
13.05.1934
Datum úmrtí
13.07.2014
Životopis
Překladatel z angličtiny a severských jazyků Vystudoval angličtinu a dánštinu na Univerzitě Karlově (1952–1957). Pracoval v Čs. rozhlase a na Univerzitě 17. listopadu; od roku 1972 působil jako překladatel ve svobodném povolání. V roce 1990 začal externě učit na Filozofické fakultě UK, kde vedl překladatelský seminář pro studenty anglistiky a amerikanistiky.
Přeložil mimo jiné díla dánských, respektive severských autorů jako Benny Andersen, H. Ch. Andersen, H. Bang, S. S. Blicher, K. Blixenová, W. Heinesen, J. P. Jacobsen, H. Pontoppidan, M. Sjöwallová a P. Wahlöö; z angličtiny knihy S. Bellowa, D. Defoea, G. Durrella, G. Greena, B. S. Johnsona, W. Kennedyho, S. Lewise, H. G. Wellse a dalších. Většinu svých překladů doprovodil předmluvami či doslovy o překládaných autorech; je rovněž spoluautorem nového vydání Slovníku severských spisovatelů. Věnoval se i překládání divadelních textů. Přeložil několik her Harolda Pintera (Zradu, Měsíční svit, Milence a …a v prach se obrátíš) a Augusta Strindberga (Slečnu Julii, Věřitele, Karla XII., Do Damašku – I. a II. díl a Tu silnější), dále překládal Shakespeara (Coriolana a Jak se vám líbí), Webstera, Dekkera, ze současných autorů pak Caryl Churchillovou, Simona Graye, Michaela Frayna, Edwarda Bonda, Christophera Hamptona a další.
Zvláštní kapitolou jeho překladatelské činnosti je pozornost, již věnoval dílu Henrika Ibsena. Přeložil jedenáct jeho dramat: Domeček pro panenky (česky známý též jako Nora), Přízraky (dříve známé jako Strašidla), Nepřítele lidu, Divokou kachnu, Rosmersholm, Paní z moře (české také Paní z námoří), Hedu (dříve Heddu) Gablerovou, Stavitele Solnesse, Eyolfek, Johna Gabriela Borkmana a Když my mrtví procitneme.
Textové a hudební úpravy
Slečna Julie premiéra SEZONA 1987/1988 - Překlad
Divoká kachna premiéra SEZONA 1992/1993 - Překlad
Milenec / ...a v prach se obrátíš premiéra SEZONA 1997/1998 - Překlad, Překlad
John Gabriel Borkman premiéra SEZONA 1998/1999 - Překlad
Prvotřídní ženy (Top Girls) premiéra SEZONA 2003/2004 - Překlad
Nepřítel lidu premiéra SEZONA 2008/2009 - Překlad