Beth Henleyová
Je autorem titulů
Zločiny srdce (Činohra)