Antonín Máša
Datum narození
22.07.1935
Datum úmrtí
04.10.2001
Životopis
Narozen ve Višňové (u Příbrami), zemřel v Příbrami. Od r. 1950 studoval na příbramské Vyšší hospodářské škole a od r. 1954 novinářství a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. R. 1956 studia přerušil a pracoval jako redaktor Vesnických novin v Poděbradech. V letech 1957–1962 absolvoval filmovou a televizní dramaturgii na Filmové fakultě AMU. Poté působil ve Filmovém studiu (FS) Barrandov jako dramaturg, scénárista a režisér. R. 1971 byl nucen odejít. Spolupracoval s FS Gottwaldov a Čs. televizí, od 1977 začal pracovat také pro divadlo. R. 1990 se vrátil do FS Barrandov a zde působil jako vedoucí tvůrčí skupiny. Po zániku studia (1991) uměleckou činnost ukončil.
Je autorem titulů
Fotogalerie
Antonín Máša - civilní fotografie (snímek ze zkoušky)
Foto: Hana Smejkalová