Alena Morávková
Datum narození
29.07.1935
Životopis
Překladatelka. Narozena v Hradci Králové. Po maturitě studovala v letech 1953–1958 ruštinu, ukrajinštinu, francouzštinu a teatrologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působila jako redaktorka v Dilii (1958–1968) a v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd (1968–1972).

V letech 1972–1989 byla nuceně ve svobodném povolání. Mezi lety 1990–1994 pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a ve Slovanském ústavu AV ČR. Vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Je autorkou řady článků a statí věnovaných problematice překladu, zejména specifickým problémům překladu dramatu, ale také kritice překladu.

Publikovala v domácím i zahraničním odborném tisku, účastnila se mezinárodních překladatelských konferencí. Překládala především z ruštiny a ukrajinštiny, okrajově z francouzštiny. Zaměřovala se na dramatickou tvorbu, klasickou a moderní ruskou prózu a teatrologickou literaturu.

V roce 2021 získala Státní cenu za celoživotní překladatelské dílo.
Textové a hudební úpravy
Výnosné místo premiéra SEZONA 1984/1985 - Překlad
Mistr a Markétka premiéra SEZONA 1998/1999 - Překlad
Modrý pták premiéra SEZONA 2015/2016 - Překlad
Spolupráce na inscenacích
Mistr a Markétka premiéra SEZONA 1998/1999 - Odborná spolupráce
Fotogalerie
Zlatý kočár - 01.03.1957, Alena Morávková, Leonid Maximovič Leonov, Alfréd Radok
Foto: Jaromír Svoboda