Radoslav Nenadál
Datum narození
30.10.1929
Datum úmrtí
17.07.2018
Životopis
Narozen v Šumperku, zemřel v Praze. Vystudoval reálné gymnázium v Praze (maturoval 1948), pak angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1948–1952, PhDr. 1953). Po skončení školy byl krátce asistentem na katedře neslovanských jazyků Vysoké školy politických a hospodářských věd a poté odborným asistentem na téže katedře Vysoké školy ekonomické. Roku 1964 přešel na FF UK, kde působil na katedře anglistiky, germanistiky a nordistiky.

V letech 1966–1967 a 1981–1982 byl na dlouhodobých studijních stážích v USA (University of Columbia, New York). Od 60. let se podílel na edičních plánech pražských nakladatelství, zejména Albatrosu a Odeonu. Roku 1990 odešel do důchodu. Nenadál se věnoval literární historii a kritice. Od 60. let se osou jeho práce staly překlady; zabýval se především moderním americkým románem (E. Hemingway, W. Styron, T. Capote, I. Shaw), ale i starší anglickou literaturou (W. M. Thackeray aj.). Sám byl autorem povídkových knih Rakvářova dcera a jiné prózy, Dušinky, Škorpión aj.
Textové a hudební úpravy
Miliónový Marco premiéra SEZONA 1987/1988 - Překlad