Henry Purcell
Životopis
Anglický skladatel, varhaník a cembalista. Narodil kolem r. 1659 v Londýně, zemřel 21.11. 1695 v Dean´s Yardu. Pocházel z rozvětvené hudební rodiny, byl přijat do královské kapely, v níž se mu dostalo hlubšího hudebního vzdělání. Roku 1682 byl jmenován varhaníkem královské kaple, následujícího roku dvorním kapelníkem. Patřil k čelným hráčům na klávesové nástroje své doby. Za poměrně krátký život složil velké množství skladeb. Jeho vrcholným dílem v instrumentální oblasti jsou triové Sonáty (12 sonát o 3 částech, 1683). Posmrtně bylo vydáno Deset sonát o čtyřech částech ( 1697). Hlásí se v nich k A. Corellimu jako ke svému hlavnímu vzoru, v charakteru hudby však navazuje na tradici anglického instrumentálního moteta (fancy). Z povinnosti královského varhaníka skládal Purcell i liturgickou hudbu. Obecného uznání dosáhl hudbou pro divadlo. Je autorem masques, několika semi-oper (opery s mluveným dialogem), činoherních hudeb a jediné opery Dido and Aeneas (1695). Tato jeho opera je mistrovským dílem anglického hudebního baroka. Je přirovnávána k operním kreacím Monteverdiho. Toto ocenění si zaslouží pro analogii stylu, originalitu hudby, psychologicky prožitou hudební charakteristiku postav a děje.
Textové a hudební úpravy
Cafe Müller (Taneční divadlo, Wuppertal, NSR) premiéra SEZONA 1987/1988 - Hudba
Affordance (420PEOPLE) premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Miniatury 2015 premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba