Max Reger
Datum narození
19.03.1873
Datum úmrtí
11.05.1916
Životopis
Německý skladatel, varhaník a pedagog. Syn bavorského učitele, původně se měl věnovat témuž povolání, ale zážitek z wagnerovských představení v Bayreuthu ho přivedl na dráhu skladatelskou. Ve skladbě byl soukromým žákem H. Riemanna. Již ve třinácti letech zastupoval svého prvního učitele hudby A. Lindnera v kostele ve hře na varhany. Nastoupil pak dráhu varhanního virtuosa, před první světovou válkou koncertoval též v Brně. Vyučoval v Mnichově a na konzervatoři v Lipsku. Krátce před smrtí zastával místo dvorního kapelníka v Meiningenu.
Stylově byl Reger skladatel neoklasické, respektive neobarokní orientace. Jeho největším vzorem byl J. S. Bach, ze skladatelů vrcholného 19. století měl blízko zvláště k J. Brahmsovi. Jeho smělé chromatické harmonie však nakonec nezapřou vliv R. Wagnera. Reger složil více než 150 skladeb. Je autorem charakteristických klavírních kusů a písní, varhanních sonát, suit, chorálních předeher, preludií a fug. V jeho komorní tvorbě objevíme 11 sonát pro housle sólo, sonáty a suity pro různé nástroje, kvartety, kvintety aj. Pro orchestr složil Variace a fugu na Hillerovo téma (1907) a Variace a fugu na téma W. A. Mozarta (1914). Requiem č. 2 (1914), jež Reger nedokončil, náleží k nejniternějším hudebním kreacím skladatele, vynikajícího jinak citově zdrženlivou hudební invencí.
Je autorem titulů
Satanilla (Ostatní)
Textové a hudební úpravy
Pod betlémskou hvězdou (Kühnův dětský sbor) premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba