Antonio Salieri
Životopis
Italský skladatel, dirigent a pedagog. Narodil se 18.8. 1750 v Legnanu u Verony, zemřel 7.5. 1825 ve Vídni. Základy hudebního vzdělání získal v alumnátu v S. Marco v Benátkách. Přičiněním F. Gassmanna, který byl jeho hlavním učitelem skladby se dostal do Vídně, kde byl roku 1774 jmenován komorním skladatelem a kapelníkem italské opery. V letech 1778 - 1880 pobýval v Itálii, po návratu do Vídně zastával různé úřady.Vyučoval skladbě, k jeho žákům patřili L. van Beethoven, F. Schubert, F. Liszt ad. Salieri složil 39 oper. Ve Vídni debutoval komickou operou Vzdělané ženy (1770). Salieriho operou Poznaná Evropa (1778) zahájila milánská La Scala svou činnost. Ve stylu Gluckovy reformy komponoval opery Les Danaides (1784), Les Horaces (1786) a operu s revolučním námětem Tarare (1787). Salieri je autorem symfonií, koncertů, duchovních skladeb a j. Třebaže se nepochybně podílel na intrikách proti Mozartovi, jehož géniem byl zastiňován, pověsti o otravě, kterou údajně Mozartovi způsobil, jsou nepodložené.
Je autorem titulů