Jean Schneitzhoeffer
Životopis
Francouzský hudební skladatel, narodil se 13. října 1785 v Toulouse, zemřel 4. října 1852 v Paříži. Pocházel z hudební rodiny, jeho otec byl hobojista. V mládí byl slibný talent, ve své kariéře to však dotáhl pouze na druhého sbormistra v pařížské Opeře. Zde se stal zároveň pohotovým a vyhledávaným skladatelem baletní hudby. Složil hudbu k šesti baletům: Proserpina (1818), Venkovský svůdce (1818), Zémir a Azor (1824), Mars a Venuše (1826), Sylfida (1832. Bouře (1834). Nejvíce slávy mu přinesla Sylfida.

zdroj: Brodská, B. - Vašut, V.: Svět tance a baletu. P., AMU 2004.
Je autorem titulů
La Sylphide (Balet)