Alfred Šnitke
Datum narození
24.11.1934
Datum úmrtí
03.08.1998
Životopis
Rusko-německý skladatel, židovského původu. Narodil se v Engelsu, zemřel v Hamburku. V letech 1946-1948 žil ve Vídni, kde získal základy hudebního vzdělání. Vrátil se do Mosky, živil se sbormistrovstvím. V roce 1953 nastoupil na konzervatoř, kde byli jeho učiteli skladby E. K. Golubjev a N. P. Rakov, u nichž v roce 1958 absolvoval. Vyučoval v tomto ústavu, od roku 1970 se věnoval skladbě jako svobodnému povolání.Až do své smrti pak žil v Německu. Ve svém prvním údobí byl ovlivněn P. Hindemithem, S. Prokofjevem a D. Šostakovičem.Patří ke skupině sovětských autorů uplatňujících v hudbě nové kompoziční postupy.Zajímal se o jazz, všechny druhy populární hudby, luterský chorál a také z této hudby těžil. Jeho hudební poetika je polystylová. V početných instrumentálních dílech se hlásí k tonalitě i atonalitě. V devadesátých letech složil Šnitke dvě opery. V opeře Život s idiotem (1992) zhudebnil téma, jež šokujícím způsobem pojednává o absurdní politické situaci a kontroverzním společenském systému v Sovětském svazu. V opeře komponované na německý text Historia von D. Johannes Faust (1993) se vrátil k faustovské tematice.