Jan Křtitel Tolar
Životopis
Tolar, v encyklopediích někdy uváděn jako Dolar Johannes Baptista,žil asi v letech 1620-1673. Slovinský skladatel považovaný dřívě mylně za Čecha. Narodil se v Kaňsku, v letech 1645-1647 učil na jezuitském gymnáziu v Lublani, poté studoval teologii ve Vídni. Znovu krátce pobyl v Lublani. Roku 1658 se objevuje v Pasově, roku 1661 ve Vídni. Tolarovy skladby se vyskytují v českých a moravských archivech, z toho se usuzuje, že v době svého působení ve Vídni zavítal i do českých zemí. Skládal duchovní písně, mše, žalmy, antifony, balleti, sonáty aj. V jeho hudbě se mísí italské a francouzské vlivy. Patřil k významným skladatelům raného baroka.
Je autorem titulů
Baletti (Koncert)
Sonáta a 10 (Koncert)