Miroslav Venhoda
Datum narození
14.08.1915
Datum úmrtí
10.05.1987
Životopis
Český sbormistr, narodil se v Moravských Budějovicích, zemřel v Praze. 1934-38 studoval hudební vědu na UK v Praze, soukromě studoval mj. u J. B. Foerstra. 1940-45 byl ředitelem kůru dominikánů v Husově ulici v Praze, 1946-50 na Strahově. 1939 založil a do roku 1950 vedl v Praze-Břevnově chlapecký sbor Schola cantorum. Zakladatel souboru Noví pěvci madrigalů (1956, od r. 1967 Pražští madrigalisté, od r. 1976 soubor Čs. filharmonie), zaměřeného zvláště na interpretaci staré hudby a novinek českých soudobých skladatelů. Autor knihy o gregoriánském chorálu, editor středověké a renesanční hudby.