Evžen Zámečník
Datum narození
05.02.1939
Datum úmrtí
19.02.2018
Životopis
Český skladatel, houslista, dirigent, hudební pedagog, zakladatel a umělecký vedoucí hudebního souboru Brno Brass Band. Narodil se ve Frýdku-Místku. Syn lidového hudebníka. Hru na housle vystudoval na brněnské konzervatoři u J. Holuba a A. Melezinka, zároveň byl v kompozici žákem Z. Blažka. Ve studiu skladby pokračoval u J. Kapra na JAMU v Brně (1963–1968) a G. Bialase na Vysoké hudební škole v Mnichově (1968–1970). Kompoziční studia završil na pražské konzervatoři u J. Dvořáčka (1974–1979).
Od roku 1963 byl houslistou orchestru Janáčkovy opery, od roku 1971 Státní filharmonie Brno. V roce 1982 založil soubor Brno Brass Bad, v němž působí jako dirigent a aranžér. V letech 1989–1994 byl dramaturgem Janáčkovy opery a současně ředitelem brněnské konzervatoře.
Debutoval instrumentálními skladbami Suita pro sólové housle (1963), symfonická věta Hukvaldy (1967), jednoaktovou buffou Fraška o kádi (1967). Jevištní a instrumentální tvorba tvoří dominanty Zámečníkova hudebního díla. Složil dvě velmi úspěšné komické opery pro děti Ferda Mravenec (1971) a Brouk Pytlík (1982), z instrumentální oblasti tři smyčcové kvartety (1967,1976,1987), pro orchestr skladby Musica giocosa (1973), Concerto grosso aj.
Zámečník je typ spontánního skladatele, komponuje živou, optmistickou hudbu. Od začátku sedmdesátých let se intenzívně věnuje kompozici skladeb pro dechové orchestry a žesťové soubory. Nevyhýbá se ani zábavné a taneční hudbě. Je autorem muzikálu Rychlé šípy (1992). V hudební tvorbě usiluje o všestrannost a profesionalitu ve všech žánrech. Jeho vývoj ovlivnili B. Martinů a J. Novák, významným zdrojem inspirace mu je lidová píseň z rodného Lašska.
Za rok 2015 mu byla udělena Cena Senior Prix.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Pod betlémskou hvězdou (Kühnův dětský sbor) premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba