Jean-François Regnard
Životopis
Francouzský dramatik. Narodil se 7.2.1655 v Paříži, zemřel 4.9. 1709 v Grillon. Pocházel z bohaté rodiny obchodníků. Získal klasické vzdělání, hodně cestoval (Orient, Skandinávie, Laponsko), dva roky byl zajatcem pirátů (literárně zpracováno v díle Provensálka). Později se usadil na zámku Grillon, kde vedl bohatý a veselý život. Psal cestopisy, frašky a parodie pro italské divadlo v Paříži, později pro Théatre Francais napsal jedenáct situačních komedií veršem i prózou v Moliérově duchu. Z díla: Cesty do Flander, Holandska, Dánska a Švédska 1731, Harlekýnova cesta do pekel, 1689, Čekejte mě pod jilmem, 1694, Hráč, 1696, Roztržitý, 1697, Milostná bláznoství, 1704, Blíženci, 1705, Univerzální dědic, 1708, ad.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. P., Libri 2002.
Je autorem titulů