Seznam představení (Zuzana Ondrouchová)
Irkutská historie - Činohra, sezona 1960/1961
Naši furianti - Činohra, sezona 1969/1970