Arnošt Šváb-Polabský
Datum narození
05.02.1860
Datum úmrtí
10.10.1936
Další používaná jména
Arnošt Schwab-Polabský
Arnošt Polabský
Životopis
Narozen v Brandýse nad Labem, zemřel tamtéž. Překladatel z polštiny, referent o polské literatuře. Pocházel z rodiny brandýského měšťana a kupce. Po studiích na nižší reálce v Brandýse absolvoval v Praze obchodní akademii. Poté byl zaměstnán v otcově podniku nejprve jako kupec, po otcově smrti jako prokurista. R. 1887 byl jmenován městským účetním. Když byla v Brandýse založena městská spořitelna, pracoval v ní v různých funkcích. Byl členem Matice divadelní, literárního a řečnického spolku Slavia.
Textové a hudební úpravy
Těžké ryby premiéra SEZONA 1883/1884 - Překlad
Příbuzní premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Po smrti tetině premiéra SEZONA 1887/1888 - Překlad
Manžel ze zdvořilosti premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Klub mládenců premiéra SEZONA 1893/1894 - Překlad
Hostinný dům premiéra SEZONA 1895/1896 - Překlad