Seznam představení (Jindřiška Šimůnková)
Figarova svatba - Činohra, sezona 1900/1901
Mam'zelle Nitouche - Ostatní, sezona 1890/1891