Seznam představení (Jeanetta Bartalová)
Baletní matiné k výročí VŘSR a MČSP - Ostatní, sezona 1988/1989