Antonín Boehm
Další používaná jména
Antonín Bém
Role
Čestný soud premiéra SEZONA 1949/1950 - První člen čestného soudu, Panťušin
Jan Žižka premiéra SEZONA 1949/1950 - Vaněk Černohorský z Boskovic, Smil z Kunštátu
Lidé, bděte! premiéra SEZONA 1950/1951 - Ryšánek, Patočka
Nezapomenutelný rok devatenáctý premiéra SEZONA 1950/1951 - Baron Fitinghof
Othello premiéra SEZONA 1950/1951 - Námořník
Výnosné místo premiéra SEZONA 1950/1951 - Antonín
Anna proletářka premiéra SEZONA 1951/1952 - Mistr v Kolbence