Václav Vlček - tanečník
Datum narození
23.10.1895
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v roce 1967 nebo 1968 v Rio de Janeiru (Brazílie). Žák A.Viscusiho, A.Bergera v Praze, N.Legata v Paříži. Prošel výukou klasického tance i školou R.Labana, byl ovlivňován módními trendy i technikou M.Wigmanové a Joosovými experimenty. V roce 1914 byl angažován ve Vídni, v sezóně 1915/1916 tanečník a figurant ND. Po 1.světové válce vedl balet ve smíchovské Aréně, s kterým připravoval legionářské hry se zpěvy a tanci; v pražských nočních podnicích tančil s Marjou Ninou. V Paříži ve 20.letech tančil i choreografoval v Prampoliniho futuristicko-plastických dílech. V roce 1922 byl v Lublani baletním mistrem a choreografem, jako partner zde doprovázel L.Wisjakovou a podnikl s ní řadu turné. V roce 1928 tančil v pařížské Opéra Comique, jeho jméno se objevilo v Théâtre de Châtelet (1933-1934). V roce 1935 se ucházel o místo baletního mistra v Novém německém divadle v Praze. V roce 1939 odjel do Brazílie (1950 získal státní občanství). V letech 1929-1935 vedl The Sodre Ballet, byl choreografem v Teatro Municipal v Rio de Janeiru (1939,1943,1948,1952/1953,1964). Stal se zakladatelem brazilského tanečního školství: v roce 1942 otevřel baletní školu při Teatro Municipal v Sao Paulu; v letech 1944-1950 založil a vedl soubor Conjunto Coreográfico Brasiliero (základ školy tvořily děti ze sirotčince, žačkami byly M.Shearer a M.Haydée). V sezóně 1953/1954 působil v uruguayském Montevideu, v roce 1954 v Caracasu. Během své kariéry spolupracoval jako choreograf na řadě snímků pro film a revue. V letech 1960-1965 byl pedagogem v Madridu. Manžel tanečnice Marílie Franco.
Role
Královna loutek premiéra SEZONA 1913/1914 - Poeta
Betlém premiéra SEZONA 1915/1916 - Jiný ogar
Sábská královna premiéra SEZONA 1915/1916 - Tanec se včelou a Bachanale
Prodaná nevěsta (Komická opera Paříž) premiéra SEZONA 1928/1929 - Polku tančí, Furianta tančí, Skočnou tančí