Albína Drahotová
Datum narození
09.06.1929
Datum úmrtí
28.07.1997
Další používaná jména
Albína Kliková
Životopis
Narozena ve Vídni (Rakousko), zemřela v Praze. Rozená Drahotová, provdaná Kliková. Od 1. 8. 1949 do roku 1977 členka baletního souboru ND. V roce 1971 absolvovala Taneční katedru Hudební fakulty AMU (taneční pedagogika) a jako pedagožka klasického tance působila v letech 1981–1993 na Taneční konzervatoři Praha (1977–1985 zástupkyně ředitele). V letech 1994–1997 spolupracovala s J. Tomanovou v její soukromé taneční škole.
Inscenátor
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1981/1982 - Nastudování
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1984/1985 - Nastudování
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1987/1988 - Nastudování
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1989/1990 - Nastudování, Nastudování, Nastudování, Nastudování
Spolupráce na inscenacích
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1987/1988 - Pedagogická spolupráce
Louskáček - Sny o Mášence a Louskáčkovi (Hudební a taneční škola, Praha) premiéra SEZONA 1988/1989 - Pedagogická spolupráce
Role
Moravské tance premiéra SEZONA 1948/1949 - Tančí
Popelka premiéra SEZONA 1951/1952 - Páže, Indická tanečnice
Rusalka premiéra SEZONA 1954/1955 - Lesní žínku tančí, Můru tančí
Ruslan a Ludmila premiéra SEZONA 1955/1956 - Variace osmi, Lezginka
Operní koncert na počest 39. výročí VŘSR premiéra SEZONA 1956/1957 - Tančí
Sluha dvou pánů premiéra SEZONA 1957/1958 - Tančí
Popelka premiéra SEZONA 1964/1965 - Páže, Indická tanečnice
Z pohádky do pohádky premiéra SEZONA 1968/1969 - Kohoutek
Fotogalerie
Moravské taneční fantazie - 24.06.1964 (Eliška Boňková, Eva Landová, Albína Kliková)
Foto: Jaromír Svoboda