Miloslav Uličný
Datum narození
18.07.1942
Životopis
Narozen v obci Pravčice (u Kroměříže). Základní školu vychodil v rodišti a Hulíně, jedenáctiletou střední školu v Kroměříži. Po maturitě (1959) rok pracoval jako soustružník. 1960-1965 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) španělštinu a italštinu, 1966-1968 na FF UK při zaměstnání postgraduální kurz estetiky (1982 PhDr.). Po absolutoriu byl krátce zaměstnán jako redaktor ČTK a na podzim 1965 nastoupil roční vojenskou službu. 1966-1971 byl redaktorem, překladatelem a hlasatelem v zahraničním vysílání Čs. rozhlasu, 1971-1973 zástupcem vedoucího propagace podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo, 1973-1980 odborným pracovníkem oddělení Latinské Ameriky Orientálního ústavu ČSAV. Od 1981 překladatel a publicista ve svobodném povolání. 1993 se stal odborným asistentem Ústavu translatologie na FF UK, kde vedl semináře španělské a latinskoamerické literatury, dějin a kritiky překladu a podtitulkování. Od 1970 jako překladatel spolupracoval s filmovou distribucí, od 1975 s Čs. televizí; od 1981 psal pro Čs. rozhlas komponované pořady z děl španělských a latinskoamerických autorů s přeloženými ukázkami.
Textové a hudební úpravy
Zázračný mág premiéra SEZONA 1994/1995 - Překlad