Štěpán Otčenášek
Životopis
Dramaturg Štěpán Otčenášek se narodil v roce 1954 v Praze. V roce 1978 ukončil studium divadelní vědy a češtiny na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V 80. letech pracoval jako odborný pracovník v Divadelním ústavu a v Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV, kde se specializoval na české drama a divadlo po roce 1945. Od roku 1990 byl dvacet let redaktorem (2005-2009 šéfredaktorem) teatrologického čtvrtletníku Divadelní revue. Jako divadelní dramaturg již třicet let pravidelně spolupracuje se svou ženou, režisérkou Hanou Burešovou. V letech 1992-1995 působil jako dramaturg v divadle Labyrint, od roku 1996 je dramaturgem a společně s Janem Bornou a Hanou Burešovou uměleckým vedoucím Divadla v Dlouhé. Vedle řady divadelních pprav se autorsky podílel na scénářích k inscenacím Létavý lékař, Kouzelný vrch, Obrazy z Francouzské revoluce, Maškaráda čili Fantom opery a Tři mušketýři.
Textové a hudební úpravy
Zázračný mág premiéra SEZONA 1994/1995 - Úprava
Pán z Prasečkova premiéra SEZONA 2012/2013 - Úprava
Inscenátor
Zázračný mág premiéra SEZONA 1994/1995 - Dramaturgie
Pán z Prasečkova premiéra SEZONA 2012/2013 - Dramaturgie