Antonín Přidal
Datum narození
13.10.1935
Datum úmrtí
07.02.2017
Životopis
Narozen v Prostějově, zemřel v Brně. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti (1953) vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně anglistiku a hispanistiku s literárněvědným zaměřením (abs. 1958, PhDr. 1982). V letech 1960–1970 pracoval jako redaktor literárního a dramatického oddělení Čs. rozhlasu v Brně. Po ztrátě zaměstnání, související s politickými důsledky roku 1968, zůstal až do 1990 spisovatelem a překladatelem ve svobodném povolání. V letech 1990–1991 byl dramaturgem Filmového studia Barrandov, od roku 1990 přednášel na Divadelní fakultě JAMU v Brně (1991 jmenován docentem, 1993 profesorem).

Překládal zejména z angličtiny a španělštiny prózu (J. Updike, J. B. Singer, L. Rosten aj.), poezii (E. Lear), divadelní hry (W. Shakespeare, F. García Lorca aj.). V 70. letech publikoval překlady pod jménem M. Čejky (G. K. Chesterton, F. Forsyth, J. Heller aj.). Je autorem básnických sbírek (Neznámí ve městě, Nahý v trní, Hlavy nehlavy aj.), knížky fejetonů Slovník do hrsti, divadelních a rozhlasových her (Malé noční hry, Komedie s Quijotem, Sáňky se zvonci, Pěnkava s loutnou aj.). Zabýval se též teorií a kritikou překladu.
Je autorem titulů
Noc potom (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Oblak a valčík premiéra SEZONA 1993/1994 - Úprava