Božena Kubátová
Datum narození
14.04.1897
Datum úmrtí
17.08.1972
Další používaná jména
Božena Štěpánová-Kubátová
Životopis
Česká altistka, narodila se v Mostku v Čechách. Vystudovala farmacii na UK (PhMr.) a zpěv se učila u B. Rosenkrancové, dále u J. Egema, Nectar de Flondor a T. Patiery. Působila krátce u opery Východočeského divadla, poté byla angažována O. Nedbalem do SND v Bratislavě (1923–1926, 1929–1932), přechodně působila v opeře v Moravské Ostravě. Od roku 1933 působila v Praze, nejprve v divadle Urania (1933–1934), posléze ve Velké operetě (1935), v letech 1933–1943 byla stálým hostem Opery Národního divadla.

Již v roce 1926 vystoupila v ND jako Martinka v Hubičce Bedřicha Smetany. Z dalších postav zmiňme Cizí kněžnu (1933) a Třetí žínku (1940) v Dvořákově Rusalce, Káčinu matku v Čertovi a Káče (1936), Bentsonovou v Delibesově Lakmé (1936), Ludmilu (1936) a Hátu (1939) v Prodané nevěstě, Hostu ve Fibichově Šárce (1936) či Rosalii v d'Albertově Nížině (1940). V sezoně 1939–1940 pohostinsky často zpívala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.

Vytvořila na 100 operních postav; zpívala zvláště v operách českých klasiků (Smetana, Dvořák, Fibich), v operách ruských (Čajkovskij, Musorgskij) i v dalším běžném repertoáru (Carmen, Amneris aj.).
Role
Rigoletto premiéra SEZONA 1921/1922 - Giovanna
Sedlák kavalír premiéra SEZONA 1921/1922 - Lucia
Hubička premiéra SEZONA 1922/1923 - Martinka
Rusalka premiéra SEZONA 1924/1925 - Cizí kněžna
Šárka premiéra SEZONA 1925/1926 - Hosta
Čert a Káča premiéra SEZONA 1926/1927 - Káčina matka
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1933/1934 - Ludmila, Mařenka, Háta
Lakmé premiéra SEZONA 1935/1936 - Bentsonová
Lazebník sevillský premiéra SEZONA 1935/1936 - Berta
Rusalka premiéra SEZONA 1935/1936 - Třetí žínka
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1936/1937 - Larina, Filipěvna, chůva
Čert a Káča premiéra SEZONA 1938/1939 - Káčina matka
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1938/1939 - Ludmila, Háta
Nížina premiéra SEZONA 1939/1940 - Rosalia
Královské děti premiéra SEZONA 1942/1943 - Děvečka