Václav Krafek
Datum narození
28.08.1909
Datum úmrtí
07.01.2003
Životopis
Inženýr, český tenorista. Narodil se v Praze, zemřel tamtéž. Po studiu na technice v Praze (do r. 1934, obchodní vědy) byl úředníkem na ministerstvu dopravy. Sólový zpěv studoval u Louise Kadeřábka (1932–1936) na pražské konzervatoři. Poprvé koncertoval 17. 12. 1935 v Plzni (na koncertu Sukova tria) a zpíval v tamějším divadle Jeníka v Prodané nevěstě (1. 1. 1936). V letech 1936–1938 působil jako stálý host v Národním divadle. Vynikl zvláště jako Vašek v Prodané nevěstě.

Pohostinsky vystoupil také v Brně, Opavě, Ústí nad Labem a v Liberci. Zpíval též v pěveckém komorním souboru M. Kabeláče (před r. 1938). Jako koncertní tenorista uskutečnil na sta vystoupení. Na Mezinárdním festivalu pro soudobou hudbu v Londýně (1938) přednesl Iši Krejčího Ohlasy písní českých, doma zpíval písně E. F. Buriana, V. Dobiáše, písně Kaprovy, Plavcovy, Šatrovy. Pro pokrokové smyšlení byl zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech. Po okupaci šířil české soudobé umění také v Bělehradě (1946), v Bruselu a v Lucembursku (1947). Učil na pražské konzervatoři sólový zpěv (1945–1947). Kritika chválila jeho jasnou výslovnost a barvitost hlasu spojenou se skutečným prožitkem.
Role
Komedianti premiéra SEZONA 1921/1922 - Peppe (Harlekýn)
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1936/1937 - Triquet
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1936/1937 - Vašek
Rigoletto premiéra SEZONA 1937/1938 - Borsa
Veselé ženy windsorské premiéra SEZONA 1937/1938 - Panic Tříska