Samuel Beckett
Datum narození
13.04.1906
Datum úmrtí
22.12.1989
Životopis
Narozen v Dublinu, zemřel v Paříži. Studoval francouzštinu, italštinu a moderní literaturu na dublinské Trinity College, v roce 1928 odjel do Francie, byl dva roky lektorem angličtiny na École Normale Supérieure, v roce 1930 se vrátil do Irska a stal se asistentem na Trinity College. Od roku 1938 žil ve Francii. V Paříži se už při předchozím pobytu seznámil s Jamesem Joycem, který ho inspiroval k literární dráze. Beckett vydal knihu esejů o jeho díle Finnegans Wake (Plačky za Finneganem) a také kritický esej o M. Proustovi. Oba tito autoři se mu stali vzory pro první prozaické pokusy a román Murphy (1938).
Začátek války prožil v Irsku, ale brzy se vrátil do Paříže, aby se zapojil do práce v odboji. Skupina byla vyzrazena, Beckettovi se na poslední chvíli podařilo uprchnout a skrýt se před gestapem v Roussillonu v jižní Francii. Napsal zde román Watt, který je jeho posledním prozaickým dílem v angličtině. Po válce byl Beckett vyznamenán francouzským Válečným křížem za statečnost.
Na přelomu let 1948 a 1949 vznikla hra Čekání na Godota (En attendant Godot), kterou zpočátku odmítlo třicet pět divadelních ředitelů, ale po premiéře v roce 1953 zapůsobila jako zjevení a znamenala převrat v divadelním světě. Na přelomu let 40. a 50. pracoval na povídkách nashromážděných později ve sbírce Novely a texty k ničemu (Nouvelles et textes pour rien, 1955). V roce 1954 zemřel Beckettův bratr Frank, jehož smrt byla inspirací k textu Konec hry (Fin de parti, 1956).
Ve 2. polovině 50. let byl už Beckett uznávaným autorem, v roce 1962 se začal věnovat také divadelní režii. R. 1969 získal Nobelovu cenu. Po jejím převzetí se projevila jeho legendární štědrost – peníze, které obdržel společně s cenou, anonymně rozdal. Ve 20. polovině 70. let se začal aktivně zajímat o politiku, jednak o otázku apartheidu v Jihoafrické republice, ale také o východní Evropu. Podporoval polské disidenty, podepsal výzvu na zrušení stanného práva v Polsku. V roce 1982 napsal jednoaktové drama Katastrofa (Catastrophe), které dedikoval tehdy vězněnému Václavu Havlovi. R. 1986 proběhly po celém světě oslavné akce k jeho osmdesátinám, ať už šlo o výstavy, konference, publikace... Vznikl také dokument o jeho životě a díle.
Z románů patří mezi nejvýznamnější Malone meurt (Malone umírá,1951), L'Innommable (Nepojmenovatelný, 1953), z divadelních her dále Krapps last tape, fr. La Derniere Bande (1959, Poslední páska, česky 1965), Oh! les beaux jours (1963, Šťastné dny, česky 1965), Play (Hra, česky 1965).
Je autorem titulů
Poslední páska (Činohra)
Šťastné dny (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Poslední páska premiéra SEZONA 2003/2004 - Autor libreta