Milena Šperlová
Datum narození
05.10.1930
Životopis
Česká harfistka, narozena v Praze, provdaná Konicarová. Základy hudebního vzdělání získala u své matky. Studovala na pražské konzervatoři (absolvovala v roce 1951 u M. Zunové) a zároveň byla harfistkou orchestru divadla v Ústí nad Labem (1946–1952). Sólově koncertovala od r. 1947; své hudební vzdělání završila na AMU (1955) samostatným koncertem. S flétnistou J. Josífkem koncertovala na zájezdě v Rumunsku (1955). Od r. 1957 působila v Brně, nejprve v divadelním orchestru a od r. 1964 ve Státní filharmonii. Poprvé v Česku provedla Glierův koncert pro harfu (1956). Byla častým hostem Čs. rozhlasu.
Role
Labutí jezero premiéra SEZONA 1954/1955 - Sólo na harfu