Alexander Konstantinovič Glazunov
Životopis
Žák Rimského-Korsakova, začal komponovat již v raném věku. Ve třinácti letech složil Maďarský tanec pro klavír. Již v roce 1882 provedl Balakirev jeho první symfonii, v roce 1889 řídil Glazunov na pařížské světové výstavě provedení své 2. symfonie. Baletem Raymonda (1897) vytvořil své prvotní jevištní dílo. V roce 1899 byl jmenován profesorem, v roce 1905 ředitelem petrohradské konzervatoře. Když dirigoval své skladby ve Francii a Anglii (1907), byly mu uděleny čestné doktoráty oxfordské a cambridgeské univerzity. V Praze řídil koncert svých skladeb v roce 1930. Svým dílem navázal na ideály Mocné hrstky (symfonické básně, zvláště Stěnka Razin, 1885) a Čajkovského. Světové oblibě se těší jeho houslový koncert a moll (1904) a dva koncertní valčíky (1893–1894). Napsal osm úplných symfonií, sedm smyčcových kvartetů, řadu komorních děl. Glazunov byl mistrem hudební formy, na jeho dílech je pozoruhodná dokonalá výstavba, proporčnost, jasnost. To se promítá i do partitury Raymondy nebo i do dalších titulů, které následovaly: Lest lásky, 1898 nebo Roční období, 1899.
Textové a hudební úpravy
Pohostinská hra Ruského romantického divadla II. premiéra SEZONA 1922/1923 - Hudba
Spolupráce na inscenacích
Chopiniana (SAD opery a baletu S. M. Kirova, Leningrad) premiéra SEZONA 1980/1981 - Hudební úprava