Seznam představení (Miloslav Kubic)
Komedianti - Opera, sezona 1921/1922
Pražský žid - Činohra, sezona 1920/1921
Tajemství - Opera, sezona 1921/1922